top of page

Säljutveckling

Affärsmannaskap & försäljning

 

Affärsmannaskap syftar till att vidareutveckla säljaren för att öka företagets resultat och lönsamhet genom merförsäljning hos befintliga kunder, spåra nya kundkontakter och identifiera uppslag till affärer via ett professionellt uppträdande utifrån den fastställda standarden.

 

Tillsammans med företagsledningen fastställer vi en minsta gemensam framtida standard vad avser säljarnas planering, förberedelser, genomförande samt uppföljning av kundkontakter.

 

Oavsett om uppdraget är att ta fram ett varumärke från grunden eller att utveckla ett befintligt koncept eller produkt, gäller det att skapa en tydlighet. Varje enhet måste uttrycka en tydlig identitet och stärka varumärket. I detta är det viktigt att allt material, textuellt och figurativt, som refererar till varumärket talar samma klara språk.

 

Marknad och försäljning säljrelaterad miljö
Min spetskompetens är utvecklingsarbetet i kundrelaterade miljöer. Jag kan tillföra engagemang och kunskap för att ge rätta verktygen för att utveckla företagets försäljningsprocess såväl som i kundmottagandet som i säljmiljö. 

Jag är diplomerad Inredare och har ett extremt gott öga för butiksupplägg/layout, försäljning, merförsäljning. Har meriterande resultat från butiker med de åtgärder jag gjort i olika butiker för att stimulera till merförsäljning.

Jag har tidigare varit involverad i flera projekt allt från säljteknik, säljutbildningar och butiksombyggnad i bla MQ Karlskrona, Orrefors Kristallshop, Kosta Outlet, Kosta Boda butiken, Linne&Jern, Kosta Boda Strömbergshyttan, Harrods London.

Oavsett om uppdraget är att ta fram ett varumärke från grunden eller att utveckla ett befintligt koncept eller produkt, gäller det att  skapa en tydlighet.

Varje enhet måste uttrycka en tydlig identitet och stärka upp varumärket. I detta är det viktigt att allt material, textuellt och figurativt, som refererar till varumärket talar samma klara språk

Marknad, försäljning

Vill du i ditt företag skapa resultat genom långsiktiga kundrelationer, öka kundnöjdhet och kommunicera med marknaden genom tydligt fokus?

Projektledning, delar eller hela projekt för att förstärka upp inom:

  • Affärsmannaskap & försäljning

  • Säljcoach

  • Event och evenemang

Rumsdesign i säljmiljö
Utvecklingsarbete i kundrelaterade offentliga miljöer.

  • Kundmottagningen, entréutformning, kontoret, omklädningsrum, kapprum mässmontern, showrummet.

bottom of page