Butikskoncept

Expertkunskapen

I varje nytt möte har jag lärt mig något och min övertygelse är att kläder och design är ett språk om personlighet och attityd och förväntan. Den visar hur man vill uppfattas av andra och vilken grupp eller position man tillhör. Det är med sin egen stil man trivs bäst. Modet och alla dess valmöjligheter är tillgången.

Det samma är det med mat och dryck det handlar om att om att förstå människors livsmönster, värderingar och beteendemönster att, lika väljer lika och ett visst livsmönster söker sig till platser där de känner tillhörighet. Individens identitet och betydelsen att finna likheter är viktiga och betydelsefulla.

 

Varumärke – Butikskoncept

Kundupplevelsen blir den kultur som butiken speglar. I ett butikskoncept är inredning och attraktiv produktdesign, utvalt sortiment av detaljer och intressanta varugrupper oerhört viktiga delar för varumärkesuttrycket.

Ett företags verksamhet och dess historia, tradition tillsammans med starka värdegrunder och ansvarstagande blir den servicekultur och kommunikation vi förmedlar.

Det unika och genomgående blir kopplat till konceptet design. Allt bidrar med en egen unik story och upplevelse vässat till sin helhetsupplevelse.
 

Service genom ett starkt engagemang

Servicekultur för mig är att se alla stjärnor, att tänka inåt - utåt och av omtanke ger jag lite mer kärlek!  Att ge är att få dubbelt - Att överträffa och ge kunden en bra dag ger mig också en bra dag, enkelt!
 

"En kund är den viktigaste personen som besöker våra lokaler."
-Mahatma Ghandi

 

Nöjda kunder skapar lönsamhet så det är upp till dig om du förvaltar möjligheten. Dina besökare till butiken/företaget kan vara kunden som förväntas köpa eller en gäst besöker dig.